سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما داوطلب گرامی سلام
به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه اقدام نمایید.
جهت شروع ، از لیست زیر آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید.
لیست آزمون ها آزمون سنجش و تلاش - ابتدایی
لیست آزمون ها آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی - ابتدایی- شهرستانهای خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم- چهارم ریاضی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم- چهارم تجربی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم- چهارم انسانی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-سوم ریاضی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-سوم تجربی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-سوم انسانی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-دوم ریاضی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-دوم تجربی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-دوم انسانی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی-آزمون سنجش و تلاش مرحله اول-هشتم(صبح)
لیست آزمون ها اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی-آزمون سنجش و تلاش مرحله اول-هشتم(عصر)
لیست آزمون ها متوسطه دوره دوم-اول عمومی - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
لیست آزمون ها اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی-آزمون سنجش و تلاش مرحله اول-هفتم(عصر)
لیست آزمون ها اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی-آزمون سنجش و تلاش مرحله اول-هفتم(صبح)