سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما داوطلب گرامی سلام
به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه اقدام نمایید.
جهت شروع ، از لیست زیر آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید.
لیست آزمون ها آزمون سنجش و تلاش ابتدایی93
لیست آزمون ها آزمون سنجش و تلاش متوسطه دوره اول93
لیست آزمون ها آزمون المپیاد علمی متوسطه دوره دوم -مرحله2
لیست آزمون ها آزمون آمادگی ورودی مدارس نمونه(ششم ابتدایی)93
لیست آزمون ها آزمون آمادگی ورودی مدارس نمونه(سوم راهنمایی)93
لیست آزمون ها (چهارم تجربی) آزمون شبه کنکور 92
لیست آزمون ها (چهارم انسانی) آزمون شبه کنکور 92
لیست آزمون ها (چهارم ریاضی) آزمون شبه کنکور 92
لیست آزمون ها آزمون مرحله دوم شهرستان گناباد(ششم ابتدایی)93