سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما داوطلب گرامی سلام
به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه اقدام نمایید.
جهت شروع ، از لیست زیر آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید.
لیست آزمون ها المپیاد علمی - ریاضی پایه هفتم - مرحله اول
لیست آزمون ها المپیاد علمی - علوم پایه هفتم - مرحله اول
لیست آزمون ها المپیاد علمی - ادبیات پایه هشتم - مرحله اول
لیست آزمون ها المپیاد علمی - ریاضی پایه هشتم- مرحله اول
لیست آزمون ها المپیاد علمی - علوم پایه هشتم - مرحله اول
لیست آزمون ها المپیاد علمی - ادبیات پایه هفتم - مرحله اول