سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما داوطلب گرامی سلام
به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه اقدام نمایید.
جهت شروع ، از لیست زیر آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید.
لیست آزمون ها المپیاد علمی مرحله دوم - هفتم علوم تجربی
لیست آزمون ها المپیاد علمی مرحله دوم - هفتم ریاضی
لیست آزمون ها المپیاد علمی مرحله دوم - هفتم ادبیات فارسی
لیست آزمون ها المپیاد علمی مرحله دوم - هشتم علوم تجربی
لیست آزمون ها المپیاد علمی مرحله دوم - هشتم ادبیات فارسی